Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Sáng ngày 06/3/2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 cho các cơ quan.

Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Bạch Long Vĩ về tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, sáng ngày 01/3/2023, huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 28/02/2023, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp được kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hải Phòng đến điểm cầu của Huyện ủy, nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm...

Cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo

Bạch Long Vĩ mời gọi các nhà đầu tư đến với huyện đảo QuaQua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; mặc dù phải khắc phục rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Trung ương và Thành phố, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo đã đoàn kết phấn đấu, tranh thủ thời cơ, lợi thế, huy động mọi nguồn lực có thể, xây dựng phát triển Bạch Long Vĩ từng bước trở thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở Vịnh Bắc bộ, đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu hậu cần cho các phương tiện khai thác trên ngư trường Vịnh Bắc bộ.

Lượt truy cập:
Trực tuyến: ...