image banner
 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bạch Long Vĩ
Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Để phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Long Vĩ để tham gia góp ý.

Nội dung góp ý bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Long Vĩ) trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Long Vĩ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ mong nhận ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện về nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Bạch Long Vĩ.

Tài liệu gửi kèm:

1. Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạchsử dụng đất năm 2021 của huyện Bạch Long Vĩ.

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bạch Long Vĩ.

3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện Bạch Long Vĩ.

4. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 củahuyện Bạch Long Vĩ.

5. Danh mục công trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bạch Long Vĩ.

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0