image banner
 
Nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt thời kỳ quy hoạch, cần được thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với từng giai đoạn của quy hoạch...

Nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt thời kỳ quy hoạch, cần được thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với từng giai đoạn của quy hoạch

Nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt thời kỳ quy hoạch, cần được thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với từng giai đoạn của quy hoạch. Theo đó, có thể xác định một số nhiệm vụ chiến lược của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vỹ tới năm 2010 và 2020 như sau:

(1) - Gắn kết các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội với các hoạt động đảm bảo quốc phòng, an ninh thành một thể thống nhất tạo sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vịnh Bắc Bộ bất chấp những thay đổi về quan hệ quốc tế trong khu vực.

Bước đi đầu tiên của nhiệm vụ này là tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội hợp lý, phù hợp với nhu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng, sau đó là phát triển cơ sở hạ tầng có tính đến mục tiêu quốc phòng, và gắn kết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng để đảm bảo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.

(2) - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá với các chức năng khác nhau trở thành lĩnh vực trọng yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vỹ.

Bước đi ban đầu là tạo khả năng bao tiêu, sơ chế sản phẩm và bảo quản đông lạnh, tiếp theo là hình thành cơ chế xuất khẩu trực tiếp và trung chuyển, tạo khả năng cung ứng vật tư nghề cá, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, tiện nghi và cung cấp dịch vụ duy tu, sửa chữa phương tiện khai thác. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy phát triển nghề cá của các tỉnh ven biển khai thác vịnh Bắc Bộ.

(3) - Kết hợp các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác và với các hoạt động hỗ trợ phát triển. Nhất là dịch vụ dầu khí, dịch vụ hàng hải, du lịch ...

Khác với nhiệm vụ (2) phát triển lĩnh vực trọng yếu trong cơ cấu phát triển theo quan điểm ưu tiên, nhiệm vụ này nhằm phát triển toàn diện cơ cấu kinh tế - xã hội theo quan điểm xây dựng cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính bền vững theo nguyên lý môi trường và phát triển bền vững.

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0