image banner
 
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, QUÂN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH LONG VĨ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN (25/3/1993 – 25/3/2023)
Sáng ngày 25/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Bạch Long Vĩ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (25/3/1993 - 25/3/2023).

Sáng ngày 25/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Bạch Long Vĩ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (25/3/1993 - 25/3/2023). Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện đảo nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển; đánh giá đúng những thành quả đã đạt được trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; ghi nhận, biểu dương công lao của lớp lớp đội ngũ cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện đảo, đã đoàn kết, đồng cam cộng khổ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để xây dựng và bảo vệ huyện đảo. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển huyện đảo trong thời gian tới.

(Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện)

Về dự, chỉ đạo Lễ kỷ niệm và động viên, chung vui cùng Đảng bộ, quân và dân huyện đảo có các đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, phụ trách Đảng bộ huyện; Đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; cùng Các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, UBKT Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể thành phố; Các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải Quân; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 11 thuộc Vùng Cảnh sát biển 1; Lữ Đoàn 273 thuộc Quân khu 3; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Quận Hồng Bàng và các huyện trên địa bàn thành phố; Đại diện lãnh đạo huyện Cô Tô (Quảng Ninh).

Đại biểu khách mời có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật.

Về phía huyện Bạch Long Vĩ, có đồng chí Trần Quang Tường - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đào Minh Đông, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ trì buổi lễ; Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTVN huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể trực thuộc huyện; Các đồng chí đại diện thủ trưởng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, trưởng phó các khu dân cư, Mặt trận cơ sở và các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn huyện; Các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và Ban Liên lạc Câu lạc bộ hưu trí huyện Bạch Long Vĩ.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, vượt khó, năng động sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện đảo đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân, trong chiến lược phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

(Đồng chí Trần Quang Tường, Ủy viên Thành ủy, Bí thư  HU - Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện)

Phát biểu trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quang Tường - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, kinh tế huyện đảo đã đạt được những kết quả quan trọng; tổng giá trị các ngành kinh tế liên tục tăng trưởng khá qua các năm, các ngành nghề dần hình thành và phát triển, tập trung cao vào khai thác các tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác thủy sản, từng bước phát triển du lịch. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch phù hợp với từng giai đoạn phát triển huyện đảo; Về xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay đã có trên 60 công trình, dự án được xây dựng, đa số các công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi được quan tâm tăng cường, đạt được những kết quả quan trọng; Về phát triển văn hóa, xã hội: Công tác thông tin, truyền thông, công tác giáo dục, đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm đẩy mạnh; Đảng bộ, chính quyền huyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Các đơn vị vũ trang và các lực lượng trên đảo thường xuyên phối hợp làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển; Đồng chí cũng thông tin về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành Trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc trên tinh thần thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW; Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(Đồng chí Đào Minh Đông, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Chủ trì buổi lễ)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã cùng chia vui với những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển 30 năm qua. Đồng chí cũng động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Bạch Long Vĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi thách thức, xây dựng và bảo vệ huyện đảo vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ lần thứ VI, mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành Trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn Khu vực phía Bắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhân đây, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo các Ban, Sở, ngành thành phố tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ huyện đảo có cơ chế ưu tiên trong phân bổ ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi để huyện đảo phát triển bền vững về mọi mặt.

(Đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại buổi lễ)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện đảo đã đạt được trong thời gian qua; Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện với dòng chữ “ Đoàn kết – Vượt khó – Xây dựng và Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo”; Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển huyện đảo; Ủy ban nhân dân huyện cũng trao tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 08 hộ gia đình và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển huyện nhà.

(Đồng chí Lê Tiến Châu - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Bạch Long Vĩ)

(Thành ủy – HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố tặng Bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện)

(UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển huyện đảo)

(UBND huyện trao tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 08 hộ gia đình và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển huyện nhà)

(Lãnh đạo Thành phố, Đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ)

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện là dịp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đã đạt được; đó là thành quả của sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã vun đắp lên. Thành công này cũng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của Trung ương, Thành phố và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, sự hỗ trợ, động viên của các địa phương bạn. Phát huy truyền thống của huyện đảo anh hùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân huyện đảo, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Bạch Long Vĩ ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu mạnh, văn minh, luôn là pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0