image banner
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐXT, ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn đào tạo

Vị trí, đơn vị xét tuyển

Điểm xét tuyển

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Lưu Văn Đôi

16/9/1986

Cử nhân cao đẳng Kỹ thuật điện tử - phát thanh truyền hình

Phát thanh viên, Đài phát thanh huyện Bạch Long Vĩ

90

2

Phạm Duy Thái

12/6/1992

Kỹ sư ngành kỹ thuật điện tử truyền thông - kỹ thuật phát thành truyền hình

Quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống kỹ thuật, Đài phát thanh huyện Bạch Long Vĩ

89

3

Vũ Thị Mến

26/6/1982

Cử nhân Xã hội học

Thông tin, tuyên truyền, cổ động, thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Bạch Long Vĩ

89

4

Lâm Văn Thủy

19/4/1985

Cử nhân Văn hóa du lịch

Văn hóa cơ sở, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Bạch Long Vĩ

90

5

Vũ Thị Huyền

12/01/1971

Cử nhân Luật Kinh tế

Hành chính, tổng hợp, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

89,5

6

Nguyễn Đức Hưng

05/03/1977

Cử nhân Luật

Hành chính, tổng hợp, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

87,5

7

Hoàng Thị Việt Hà

03/8/1989

Cử nhân Kế toán

Quản lý bến bãi, hàng hóa qua cảng kiêm thủ kho, thủ quỹ, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

91

8

Vũ Anh Đốc

05/9/1985

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Huy động, quản lý nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh dịch vụ, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

89,5

9

Đỗ Mạnh Hùng

07/9/1975

Cử nhân Xã hội học

Khai thác, phát triển các dịch vụ du lịch, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

89,5

10

Lê Văn Hoàng

11/10/1979

Cử nhân Khoa học địa lý

Khai thác, phát triển các dịch vụ du lịch, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

90

11

Lê Xuân Giáp

10/02/1984

Trung cấp Công nghệ thông tin

Quản lý bốc xếp, chuyên chở hàng hóa, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

87

12

Đinh Khắc Trường

30/10/1990

Cử nhân Kế toán

Quản lý, khai thác các dịch vụ xăng dầu, nước ngọt, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

89,5

13

Đào Trọng Điệp

29/8/1990

Cử nhân ngành điện

Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện kinh doanh dịch vụ khu vực âu cảng, Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

91,5

14

Nguyễn Thị Ngọc Hường

05/07/1993

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Kế toán kiêm Văn thư, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

92

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0