image banner
 
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Khoá VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2023, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ tiến hành kỳ họp thứ 8, khoá VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; xem xét tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2023, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ tiến hành kỳ họp thứ 8, khoá VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; xem xét tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá VI, phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI cùng Lãnh đạo các phòng, ban,  đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá VI và đồng chí Đoàn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá VI, đồng chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghiên cứu Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng đầu năm 2023; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 và Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng cuối năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023, chủ động xây dựng chương trình công tác, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban hội đồng nhân dân, chỉ đạo các ban giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, thẩm tra tài liệu và chuẩn bị các điều kiện tổ chức các kỳ họp; triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, cơ quan chức năng về tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng đầu năm, tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm “Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang kết cấu hạ tầng cơ sở - Tăng cường cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường”.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, quân và dân huyện đảo đã triển khai tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 ngày thành lập huyện. Tình hình kinh tế - xã hội huyện đảo ổn định. Quân và nhân dân huyện đảo đón Tết xuân Quý Mão 2023 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Khó khăn giao thông đi lại, về điện, nước ngọt cơ bản được khắc phục. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nguồn lợi thủy sản... được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và chỉ rõ những  hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị tiếp tục bám sát các chương trình, mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà huyện đã đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, báo cáo trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đồng chí đã báo cáo làm rõ thêm những nhiệm vụ trong tâm mà Ủy ban nhân dân huyện xác định trong 6 tháng cuối năm, nhất là việc lập, triển khai các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện.

Trong nội dung chương trình làm việc của kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Tờ trình về nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện trình các Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về bổ sung danh mục các dự án đầu tư công của huyện năm 2023; Tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của huyện năm 2023; Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa VI (Nhiệm kỳ 2021-2026) tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo luật định

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo luật định. Ông Lê Xuân Oanh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện và ông Nguyễn Hải Tùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với số phiếu bầu tập trung.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bạch Long Vĩ khoá VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bế mạc và thông qua một số Nghị quyết sau:

 1. Nghị quyết về nội dung, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024.
 2. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng cuối năm 2023.
 3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
 4. Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án đầu tư công của huyện năm 2023.
 5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của huyện năm 2023.
 6. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
 7. Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
 8. Nghị quyết về Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá VI đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu HĐND huyện góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2023./.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện cùng các vị đại biểu HĐND huyện khóa VI viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước giờ khai mạc kỳ họp

Đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Đào Ming Đông – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa VI

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0