image banner
 
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Sáng ngày 28/02/2023, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp được kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hải Phòng đến điểm cầu của Huyện ủy, nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” - Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Sáng ngày 28/02/2023, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp được kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hải Phòng đến điểm cầu của Huyện ủy, nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” - Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, tổ chức chính trị - xã hội huyện, trưởng, phó các khu dân cư, cùng chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, với tổng số là 54 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Đào Khành Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 221-KH/TU, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU.

Hội nghị cũng đã được nghe Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt, quán triệt và triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”; Giới thiệu hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2023 và Triển khai Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU, ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Quán triệt xác định các nguồn lực kinh tế Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra và chỉ dẫn cách khai thác, huy động, sử dụng nguồn lực của Hải Phòng, để Hải Phòng có thể khai thác, huy động, sử dụng cho xây dựng và phát triển…

Qua đó, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nhấn mạnh, Đảng bộ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; của cơ quan, đơn vị.

Sau khi kết thúc nội dung hội nghị trực tuyến thành phố, đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị sau hội nghị này tiếp tục triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập tại chi bộ, đảng bộ cơ sở theo Kế hoạch số 34- KH/HU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 tại Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 35- KH/HU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU, ngày 31/01/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố” đến từng cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh học tập gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch  Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy./.

(BTGHU - TTVHTT&TT)

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0