Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Cập nhật: 18/06/2008 22:30

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

     Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật của người để lại di sản có quyền yêu cầu chứng thực văn bản khai nhận di sản.

    Những người yêu cầu chứng thực phải xuất trình di chúc và giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

    Người yêu cầu chứng thực còn phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật.

    Thời gian giải quyết: Không quá 35 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ.

Các tin đã đăng