image banner
 
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024
0:00 / 0:00

 

 

Chiều 07/3 tại Trụ sở Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp huyện Bạch Long Vĩ, gồm 06 đơn vị: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện (Khối trưởng năm 2024); Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ (Khối phó năm 2024); Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ; Tầu Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dự và chỉ đạo Lễ Ký kết có đồng chí Đào Minh Đông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện; Lãnh đạo 06 đơn vị sự nghiệp huyện tham gia ký kết cùng cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua.

Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp huyện ký kết giao ước thi đua năm 2024

Năm 2024, trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2024 của huyện: “Đẩy mạnh chỉnh trang kết cấu hạ tầng cơ sở - Xây dựng huyện nông thôn mới đặc thù - Từng bước chuyển đổi số”, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp huyện đã cùng ký kết bản giao ước thi đua năm.

Theo bản giao ước thi đua, các đơn vị trong khối tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm của từng đơn vị; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường đoàn kết nội bộ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh mới; Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của Khối, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; Triển khai thi đua thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ, văn hóa công sở nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trong Khối; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng; xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu không có cấp ủy chi bộ, đảng viên yếu kém. Cuối năm, căn cứ theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua, Khối chấm điểm bình xét để tìm ra các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật đề nghị cấp trên khen thưởng, tôn vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Đào Minh Đông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm của các thành viên trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp huyện. Đồng chí mong rằng sau Lễ ký kết, các đơn vị trong Khối sẽ cùng nhau phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi đua để cùng nhau hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển chung của huyện./.

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0