image banner
 
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (Có danh sách chi tiết kèm theo).

Đề nghị thí sinh đã trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, thành phần như sau:

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo đúng nội dung đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức phù hợp của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (mỗi loại 02 bản): Chậm nhất đến ngày 20/4/2023 gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan cấp có thẩm quyền chức thực (nếu có): Chậm nhất đến ngày 28/4/2023 gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Danh sách chi tiết kết quả trúng tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện và được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo để thí sinh được biết, thực hiện (số điện thoại liên hệ của bộ phận thường trực: 02253.823.048)./.

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn đào tạo

Vị trí, đơn vị xét tuyển

Điểm xét tuyển

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Khắc Chính

07/7/1985

 

Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

78,5

 

2

Phạm Văn Phòng

20/5/1987

 

Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

79

 

3

Nguyễn Thị Hà

 

09/12/1983

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư để duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

79,5

 

4

Phạm Thị Trang

 

31/10/1989

Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Quản lý, khai thác các dịch vụ cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm

74,5

 

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0