image banner
 
Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền
Bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi thực hiện giao dịch. Việc uỷ quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng.

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền

            Bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi thực hiện giao dịch. Việc uỷ quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng (*).

Trong trường hợp bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền không thể cùng đến một cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực, thì bên uỷ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của họ chứng thực hợp đồng uỷ quyền; bên được uỷ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực nơi họ thường trú hoặc tạm trú có thời hạn chứng thực tiếp vào bản gốc hợp đồng uỷ quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng uỷ quyền (**).

Việc uỷ quyền không thuộc trường hợp quy định tại mục (*), thì không phải lập thành hợp đồng uỷ quyền mà có thể được lập thành giấy uỷ quyền và chỉ cần người uỷ quyền ký vào giấy uỷ quyền.

Thời gian giải quyết: Việc chứng thực hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền được thực hiện trong ngày, trừ trường hợp quy định tại mục (**).

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0