UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

Cập nhật: 13/08/2017 21:06

Ốc đụn cái (Trochus maculatus) là loài nhuyễn thể sống trong các rạn san hô, kích thước trưởng thành 55 - 60mm ở 2 - 2,5 năm tuổi, kích thước tối đa có thể đạt trên 100mm và tuổi thọ khoảng trên 20 năm. Ở Việt Nam, ốc đụn cái phân bố ven các hải đảo nơi có rạn san hô, độ trong và độ mặn cao, ổn định. Ở Hải Phòng, ốc đụn cái được phân bố ở một số khu vực trong quần đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Tại Bạch Long Vĩ, ốc đụn cái sống ở các vùng triều và dưới triều xung quanh đảo. Ốc đụn cái có giá trị kinh tế cao do thịt thơm ngon được sử dụng làm thực phẩm, vỏ ốc là nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ, trang sức cao cấp. Chính vì vậy, ốc đụn cái đang bị khai thác triệt để, dẫn đến giảm sút nghiêm trọng nguồn lợi trong tự nhiên ở Việt Nam và trên thế giới.

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2630/QĐ-TTg về việc thành lập Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ, đưa ốc đụn cái vào danh sách 22 loài động vật thủy sinh hoang dã, đặc hữu và quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Một trong các giải pháp bảo tồn, phát triển là cho sinh sản nhân tạo con giống và thả bổ sung tái tạo nguồn lợi.

Với mục tiêu nhằm bảo tồn, phục hồi nguồn lợi, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ đã nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) trình các sở, ngành thẩm định và UBND Thành phố phê duyệt. Ngày 12/7/2017, UBND Thành phố ra Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ" với những nội dung sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ.

2. Mã số: ĐT.TS.2017.780 

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng.

4. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đào Minh Đông, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng.

5. Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ nhằm bảo tồn, phục hồi nguồn lợi.

6. Nội dung và quy mô đề tài:

6.1. Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan.

6.2. Nội dung nghiên cứu chuyên môn:

+ Nghiên cứu xây dựng Dự thảo quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Tuyển chọn ốc bố mẹ; Nuôi vỗ ốc bố mẹ và kích thích sinh sản; Ấp trứng; Ương nuôi ấu trùng ốc đụn cái lên ốc giống cấp 1).

+ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nuôi ốc đụn cái trong bể và ngoài tự nhiên từ giai đoạn giống cấp 1 (cỡ 1-1,2mm) lên ốc đụn cái cỡ 1,2 - 1,5 cm.

6.3. Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm:

- Thực nghiệm Quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Tuyển chọn ốc bố mẹ; Nuôi vỗ và kích thích sinh sản; Ấp trứng; Ương nuôi ấu trùng ốc đụn cái lên ốc giống cấp 1).

- Thử nghiệm nuôi ốc đụn cái giống cấp 1 (cỡ 1-1,2mm) lên ốc cỡ 1,2 – 1,5 cm: trong bể (quy mô 9 bể/3m2, lượng giống 15.000 con) và ngoài tự nhiên (quy mô: 03 điểm, 500m2/điểm, lượng giống: 450.000 con; thời gian nuôi dự kiến 8-12 tháng).

6.4. Đề xuất quy trình và giải pháp

+ Quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái.

+ Giải pháp thả giống ốc đụn cái tái tạo nguồn lợi tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ.

6.5. Tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

7. Thời gian thực hiện: 20 tháng, từ tháng 7/2017 - 02/2019.

8. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí: 1.098.799.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng)

- Nguồn vốn:

+ Ngân sách khoa học - công nghệ thành phố cấp: 634.662.000 đồng.

+ Tự có, khác: 464.137.000 đồng.

 

Tải Quyết định đính kèm: 17740001.pdf