Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 14/05/2018 23:39

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Thành ủy về việc sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương điển hình tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10/5/2018, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. Dự hội gồm các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Huyện ủy, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ cơ sở; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng các phòng, ban của UBND huyện, trưởng các khu dân cư.


Sau báo cáo sơ kết 2 năm của Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của đồng chí Lê Anh Tuấn - đảng viên chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ quân sự huyện về: Sáng kiến chế tạo mô hình học cụ, phục vụ công tác huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện; tham luận của bà Đinh Thị Chung - Phó trưởng khu dân cư số 1, Ủy viên BCH hội phụ nữ huyện, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ dân cư 1 về: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào của hội phụ nữ tại khu dân cư; tham luận của Chi bộ Văn xã về nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện và trao thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quang Tường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và 01 tập thể, 02 cá nhân được Huyện đề xuất Thành phố khen thưởng. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; phát huy những kết quả đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập các Chuyên đề hàng năm, để vận dụng sáng tạo các nội dung vào công tác, vào cuộc sống. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các Ban Xây dựng đảng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị và các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.

Các tin đã đăng