Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ

Cập nhật: 07/05/2018 23:48

Thực hiện Thông tri số 19-TT/TU, ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 04/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ. Sáng ngày 07/5/2018, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ.

2.jpg

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, đúng 07 giờ 00 phút, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cá tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban, cơ quan trực thuộc UBND huyện, đã long trọng tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ. Chỉ đạo sinh hoạt dưới cờ, đồng chí Trần Quang Tường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ; đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quân và dân huyện đảo, hoạt động này càng hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết quân với dân một ý chí để vượt qua khó khăn, gian khổ, kiên trì bám trụ xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

1.jpg

Để việc tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ định kỳ hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được tổ chức nghiêm túc, phát huy cao mục đích, ý nghĩa, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn xã cần tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo Thường trực Huyện ủy./.

Các tin đã đăng