Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 09/05/2017 22:43

Sáng ngày (23/4/2017), Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung có đồng chí Phạm Văn Vương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy - Báo cáo viên Thành ủy.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thông tin thời sự trong nước và thế giới.

Qua đó, đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, Đảng bộ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực và phải xem đây là việc làm thường xuyên.


Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nắm được những nội dung cốt lõi cử tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Đức Hòa đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở phải tiếp tục triển khai học tập tại cơ sở theo kế hoạch 07- KH/HU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW đến từng cán bộ, đảng viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh học tập gắn với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực. Bên cạnh đó, giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các chi bộ, đảng bộ./.