Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 10/03/2021 00:47

Ngày 04/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 17/UBBC-SNV công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng như sau:

- Tổng số đơn vị bầu cử: 03 đơn vị.

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 09 đại biểu.

- Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1: gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ; được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2: gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy; được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3: gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện : An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; được bầu 03 đại biểu./.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 17/UBBC-SNV