Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá III

Thời gian 22/08/2008 11:10
Ngày 01 tháng 8 năm 2007, Hội đồng nhân dân huyện khoá III tiến hành kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; bàn và thông qua Đề án về tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; xem xét báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về "bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng 6m nước ven biển Bạch Long Vĩ" và giám sát việc quản lý khai thác phục vụ cấp điện của Trạm điện gió Bạch Long Vĩ.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bạch Long Vĩ khoá III (Nhiệm kỳ 2004 - 2009)

Thời gian 22/08/2008 11:03
Thực hiện kế hoạch số 09/KH-HĐND3 ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá III. Sáng ngày 29/7/2007, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá III.

Huyện Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện Luật Cư trú

Thời gian 18/06/2008 14:44
Để triển khai thực hiện Luật cư trú nghiêm, có hiệu quả tại huyện đảo; UBND huyện Bạch Long Vĩ đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú với nhiều hình thức: Đọc Luật Cư trú trên hệ thống phát thanh của huyện, phát Luật Cư trú tới các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư...