Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Thời gian 06/03/2023 14:30
Sáng ngày 06/3/2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 cho các cơ quan.

Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Thời gian 01/03/2023 14:30
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Bạch Long Vĩ về tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, sáng ngày 01/3/2023, huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thời gian 28/02/2023 14:30
Sáng ngày 28/02/2023, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp được kết nối từ điểm cầu Thành ủy Hải Phòng đến điểm cầu của Huyện ủy, nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” - Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.Huyện Bạch Long Vĩ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Thời gian 27/01/2023 16:05
Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Bạch Long Vĩ về Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, sáng ngày 27/01/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023.