Thông báo số 05/TB-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ V/v tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện Bạch Long Vĩ

Cập nhật: 20/02/2023 10:19

Các tin đã đăng