image banner
 
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)

và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau:

I. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 04 thí sinh

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển phân theo từng vị trí:

- Vị trí Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 02 thí sinh

- Vị trí tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư để duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình Cảng và khu neo đậu tàu, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 01 thí sinh

- Vị trí quản lý, khai thác các dịch vụ cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 01 thí sinh

- Vị trí Giáo viên mầm non, Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ: không có thí sinh.

- Vị trí Giáo viên văn hóa bậc tiểu học, Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ: không có thí sinh.

3. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn:

3.1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 04 thí sinh theo từng vị trí như sau:

- Vị trí Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 02 thí sinh

- Vị trí tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư để duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình Cảng và khu neo đậu tàu, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 01 thí sinh

- Vị trí quản lý, khai thác các dịch vụ cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm, Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ: 01 thí sinh

(Có danh sách kèm theo)

3.2. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: không có

II. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

1. Thời gian: bắt đầu từ 8h00 phút, ngày 04/4/2023.

Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, quá 5 phút sau khi Ban kiểm tra, sát hạch gọi mà thí sinh không có mặt thì coi như bỏ xét tuyển, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

(Nếu có thay đổi về thời gian Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo đến thí sinh)

2. Địa điểm: Tại Hội Trường UBND huyện Bạch Long Vĩ.

3. Hình thức: Phỏng vấn

4. Nội dung:

4.1.  Phần kiến thức chung

Luật Viên chức 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4.2. Phần chuyên môn nghiệp vụ

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, trình độ và khả năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 Lưu ý: Thời gian chuẩn bị tối đa 10 phút, thời gian trả lời tối đa 30 phút.

5. Khi đi dự xét tuyển thí sinh mang theo:

- Thông báo triệu tập của Hội đồng xét tuyển.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.

 

DANH SÁCH

Thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023 đủ điểu kiện, tiêu chuẩn vào vòng 2

(kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 03/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện)

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Vị trí tuyển dụng

Ghi chú

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

1

Nguyễn Khắc Chính

07/7/1985

Nam

Xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kỹ sư

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

 

2

Phạm Văn Phòng

20/5/1987

Nam

Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

Kỹ sư

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

 

 

Nguyễn Thị Hà

09/12/1983

Nữ

Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư để duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình Cảng và khu neo đậu tàu

 

 

Phạm Thị Trang

31/10/1989

Nữ

Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

Cử nhân

Kế toán

Quản lý, khai thác các dịch vụ cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm

 

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0