image banner
 
Nội dung Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng; Nội dung Công văn số 1194/STNMT-KSTNN ngày 20 /03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng V/v Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 1194/STNMT-KSTNN ngày 20 /03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Công bố Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng V/v Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Nội dung Công văn số 1194/STNMT-KSTNN ngày 20 /03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Công bố Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0