Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: 16/02/2023 02:59

Các tin đã đăng