Một số hình ảnh về huyện đảo Bạch Long Vỹ

Cập nhật: 01/04/2013 19:50
 

 Bạch Long Vĩ nhìn từ tàu Bạch Long

Các tin đã đăng