Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Thời gian 25/11/2008 18:53
Giấy thoả thuận của cha, mẹ đẻ, người giám hộ, cơ sở y tế, hoặc cơ sở trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em về việc đồng ý cho trẻ em đó làm con nuôi phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha, mẹ, người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ sở Y tế, cơ sở trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em đó.

Đăng ký khai tử

Thời gian 22/08/2008 10:00
Nếu có đủ hồ sơ hợp lệ, người đi khai tử được cấp một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao và số lượng bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ nêu trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế. Thời hạn giải quyết: Trong ngày


Tờ khai đăng ký lại việc sinh

Thời gian 18/06/2008 15:40

Tờ khai đăng ký kết hôn

Thời gian 18/06/2008 15:39

Đăng ký khai sinh

Thời gian 18/06/2008 15:37
Nếu đủ các giấy tờ hợp lệ, người đi khai sinh được cấp một bản khai sinh chính, bản sao và số lượng bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.