Đất đai và cơ cấu sử dụng

Cập nhật: 18/06/2008 22:28
Đất đai và cơ cấu sử dụng

Đảo có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 233 ha (số liệu 2004). Cơ cấu sử dụng đất đảo hiện tại như sau:

1. Đất sản xuất nông nghiệp (rau xanh)

0,30 ha

0,13%

2. Đất lâm nghiệp (chủ yếu được trồng phi lao)

45,2 ha

19,39%

3. Đất chuyên dụng

74,1 ha

31,79%

4. Đất ở

0,7 ha

0,30%

5. Đất chưa sử dụng (gồm bãi bỏ hoang, cây bụi, trảng cỏ và bãi ngập triều cao

112,8 ha

48,39%

Tổng cộng:

233,1 ha

= 100%

Đất chuyên dụng gồm các loại sau:

3.1. Đất xây dựng 4,0 ha

3.2. Đất giao thông 7,5 ha

3.3. Thuỷ lợi và mặt nước chuyên dụng 0

3.4. Di tích, văn hóa 0,1 ha

3.5. Quốc phòng an ninh và rừng cấm 39,1 ha

3.6. Khai thác vật liệu xây dựng 0

3.7. Làm muối 0

3.8. Nghĩa trang, nghĩa địa 0

3.9. Chuyên dùng khác (kinh doanh, 23,5 ha

dịch vụ nghề cá, công viên, âu cảng >> 0mHĐ)

- Đất quốc phòng và rừng cấm, phân bố chủ yếu từ độ cao 20m trở lên, một phần thềm đông bắc, đông nam đảo, hai mỏm Đông Phương Đầu và Tây Phương Vỹ.

- Đất xây dựng công trình và khu dân cư tập trung ở phía nam đảo.

- Đất giao thông phân bố theo tuyến chính vòng quanh đảo.

- Đất nông nghiệp chủ yếu là trồng rau và một ít cây ăn quả nằm xen trong các khu dân cư. Sản lượng rau, quả vào chính vụ cũng đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của dân trên đảo và cung cấp một phần cho các tầu thuyền ra vào âu cảng.

- Đất bãi hoang, cỏ, cây bụi và phi lao ngày càng thu hẹp.

Tổng diện tích đất ngập nước ven đảo khoảng 559 ha (tính đến độ sâu 6m), cơ cấu như sau:

1. Đất ngập triều

109.9

19.67%

2. Đất ngập nước thường xuyên

417.9

74.80%

3. Âu cảng

30.9

5.53%