image banner
 
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Khóa VI (Nhiệm kỳ 2021-2026)
0:00 / 0:00

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Khóa VI (Nhiệm kỳ 2021-2026), tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2023; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2024; xem xét kết quả thực hiện chủ đề năm 2023; tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; thông qua nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá VI phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI cùng Lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện Khoá VI, đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Trung Tiến – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2023 và chỉ rõ những  hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong năm tới. Nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua, đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Anh-tin-bai

Đồng chí Bùi Trung Tiến - Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thảo luận, đánh giá và thông qua các báo cáo của UBND huyện về: kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2023; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 của huyện về “Đẩy mạnh chỉnh trang kết cấu hạ tầng cơ sở - Tăng cường cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường; đề xuất chủ đề năm 2024; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách huyện năm 2023; Kế hoạch thu chi ngân sách huyện năm 2024.

Đồng thời, HĐND huyện xem xét thông qua nhiều báo cáo quan trọng về kết quả hoạt động của Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; báo cáo kết quả thực hiện Chưong trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Xem xét báo cáo tống hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp; tiến hành thảo luận 2 tổ đại biểu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2024. Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn đối với các thành viên UBND huyện về những vấn đề mà cử tri, Nhân dân và các đại biểu quan tâm, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Anh-tin-bai

Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định; có 08 đồng chí là lãnh đạo HĐND, trưởng các ban HĐND, lãnh đạo UBND và một số ủy viên UBND huyện được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND huyện đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và phản ảnh thực chất mức độ tín nhiệm của những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Toàn bộ các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 90% số phiếu tín nhiệm cao, trong đó có 5/8 đồng chí đạt 100% phiếu tín nhiệm cao; chỉ có 01 đồng chí có 01 phiếu tín nhiệm thấp (bằng 4,17%).

Anh-tin-bai

Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương và thành phố; trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, kỳ họp đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thống nhất thông qua tại kỳ họp 06 Nghị quyết trên các lĩnh vực, gồm có: (1) Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2023; (2) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu; (3) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023; (4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà truyền thống, nhà khách Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bạch Long Vĩ; (5) Nghị quyết về dự toán ngân sách Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ năm 2024; (6) Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Công tác chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục. Nhiều nội dung quan trọng đã được nghiên cứu, xem xét, quyết định để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0